Μεταλλικές κατασκευές

Ότι λέμε το κάνουμε και το κάνουμε
στην Ώρα του!!

Η Elxis με την πολύχρονη εμπειρία της και την βαθιά γνώση μπορεί να δώσει μοναδικές και ιδιαίτερα καλαίσθητες κατασκευές.

Το Σίδερο, και οποιοδήποτε Μέταλλο, είναι ιδιαίτερα σκληρά, ψυχρά και με μοναδικές ιδιότητες υλικά, όπως είναι η λάμψη, η υψηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα.

Τα μέταλλα προσφέρονται για την κατασκευή πλήθους προϊόντων με μεθόδους που αποτελούν το κύριο αντικείμενο της “μεταλλοτεχνίας».