Επιγραφές Εσωτερικού & Εξωτερικού χώρου

Ότι λέμε το κάνουμε και το κάνουμε
στην Ώρα του!!

Η Elxis με την Εμπειρία των 32 χρόνων γνωρίζει καλά το προϊόν το οποίο ονομάζεται Επιγραφή η Ταμπέλα! Γνωρίζει τις Φωτεινές επιγραφές! – τις επιγραφές Led! – και 162 ακόμη διαφορετικούς τύπους επιγραφών!

Για οποιοδήποτε χώρο και διάσταση εμείς προτείνουμε και εσείς αποφασίζετε!

Η ανάγκη και η επιθυμία κάθε επαγγελματία είναι να έχει μια σωστή σηματοδότηση, να προσελκύει πελάτες επιγραφή του! Στοχευμένη διαφήμιση!

Στόχος μας, να βοηθήσουμε στην  εκπλήρωση της επιθυμίας του η οποία είναι και δική μας!